Uw makelaar gevestigd in Genemuiden, Zwartewaterland en omstreken.

Privacy verklaring

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doeleinde, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en of wij uw persoonsgegevens doorsturen naar derde partijen. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt op het moment dat u dit zelf aangeeft dat wij deze mogen beruiken, als bezoeker van de website heeft u alleen te maken met het cookiebeleid. Met dit privacystatement willen wij u laten zien dat er volgens de AVG-wetgeving zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast willen wij laten zien hoe wij met uw rechten omgaan en hoe u zelf op uw rechten kan beroepen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken als u lid wordt zijn:

* basispersoonsgegevens (NAW, telefoon, e-mail e.d.);

* bedrijfsgegevens (KvK-gegevens);

* bij alle transacties en verkoop- , aankoop- en verhuuropdrachten een kopie van uw ID-bewijs (mede door de eisen van de Wet WWFT)

Voor welk doeleinde gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens verwerken om onze dienstverlening te kunnen bieden.

Om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens bewaren om bijv. een verjaardagskaart te versturen. Maar ook om u te kunnen blijven informeren over nieuwe woningen die in de verkoop komen of over andere specifieke dienstverleningen.

Voor de afhandeling van de door u gevraagde informatie Indien u het contactformulier op de website heeft ingevuld bewaren wij uw persoonsgegevens om u vraag te kunnen beantwoorden.

Voor het voeren van administratie Om onze diensteverlening mogelijk te maken dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken wij uw persoonsgegevens in onze systemen.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven in de AVG-wetgeving. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

Uitvoeren van overeenkomst Hieronder valt onze dienstverlening (zoals het verkopen, aankopen, verhuren van onroerend goed en verdere activiteiten in het voortraject van bijvoorbeeld de verkoop (zoals het versturen van brochures, inschrijven in het zoekersbestand voor woningen) en activiteiten in het natraject (zoals uw gegevens uit de koopakte doorsturen naar de notaris).Het voeren van administratie valt hier ook onder.

Toestemming Om persoonsgegevens van u te mogen verwerken voor marketing gerelateerde diensten die buiten de dienstverlening van de overeenkomst vallen hebben wij u uitdrukkelijke toestemming nodig. Dit komt voor bij het doen van aanbiedingen.

Gerechtvaardigd belang Wij hebben het gerechtvaardigd belang als wij u vraag via het contactformulier moeten beantwoorden. Het is in het belang van beiden partijen dat de betrokkene een tijdig en inhoudelijk correct antwoord krijgt op zijn/haar vraag.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken. M.b.t. de wettelijke fiscale bewaarplicht richting de belastingdienst is dit 7 jaar (denk hierbij aan verkoop-, aankoop en verhuurtransacties). Persoonsgegevens van woningzoekenden worden maximaal 2 jaar bewaard en indien men nog langer van deze dienst gebruik wilt maken, dan zullen wij hier u naar 2 jaar weer naar vragen. Persoonsgegevens van betrokkenen die een vraag stellen via het contactformulier worden na het beantwoorden van de vraag direct verwijderd.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dat noodzakelijk is om het doel te bereiken. In dat geval delen wij uw persoonsgegevens met de volgende instanties:

Externe dienstverleners Wij werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren.

Belastingdienst Voor fiscale doeleinde delen wij uw persoonsgegevens met de belastingdienst, indien dit gevraagd wordt.

Leveranciers Indien noodzakelijk delen wij gegevens met de leveranciers van onze CRM systemen.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om een verzoek in te dienen als u inzage wilt in de verwerking van uw persoonsgegevens of als u iets wilt wijzigen of laten verwijderen. Tevens heeft u nog het recht om:

* uw toestemming in te trekken;

* bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;

* om uw persoonsgegevens op uw verzoek te laten doorsturen naar u of andere organisaties (gegevensportabiliteit). U kunt uw verzoek versturen naar info@hvamakelaardij.nl, afhankelijk van het type verzoek kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen 4 weken op uw verzoek. Indien u nog vragen of een klacht heeft kunt u dat melden bij info@hvamakelaardij.nl. Wij zijn u graag van dienst. Mocht dit toch niet tot gewenst resultaat leiden, kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder “de autoriteit persoonsgegevens”. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

2. Cookiebeleid

Op deze website maken wij haast geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan heeft op de website, zodat u bij uw volgend bezoek niet opnieuw iets hoeft in te vullen.

Welke cookies gebruiken wij op deze website?

Permanente cookies Door deze cookies te gebruiken zorgen wij ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren als u de website weer bezoekt. Deze cookies herkent uw voorkeuren.

Sessie cookies Deze cookies onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt op de website. Door deze cookies te gebruiken kunnen wij onze dienstverlening daarop afstemmen. Zodra u de website afsluit worden de cookies ook verwijderd.

Google Analytics cookies Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Wij gebruiken deze cookies dus om uw gedrag op onze website te analyseren en daar rapportages van te krijgen. Op basis daarvan kunnen wij onze website blijven verbeteren.

Google mag de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

Inschakelen, uitschakelen of verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser